php中文转换成拼音代码

九月 20, 2019 | views
Comments 0

 1. <?php 
 2. function cn2pinyin($_string, $_code='gb2312') { 
 3.     $_datakey = "a|ai|an|ang|ao|ba|bai|ban|bang|bao|bei|ben|beng|bi|bian|biao|bie|bin|bing|bo|bu|ca|cai|can|cang|cao|ce|ceng|cha" . 
 4.             "|chai|chan|chang|chao|che|chen|cheng|chi|chong|chou|chu|chuai|chuan|chuang|chui|chun|chuo|ci|cong|cou|cu|" . 
 5.             "cuan|cui|cun|cuo|da|dai|dan|dang|dao|de|deng|di|dian|diao|die|ding|diu|dong|dou|du|duan|dui|dun|duo|e|en|er" . 
 6.             "|fa|fan|fang|fei|fen|feng|fo|fou|fu|ga|gai|gan|gang|gao|ge|gei|gen|geng|gong|gou|gu|gua|guai|guan|guang|gui" . 
 7.             "|gun|guo|ha|hai|han|hang|hao|he|hei|hen|heng|hong|hou|hu|hua|huai|huan|huang|hui|hun|huo|ji|jia|jian|jiang" . 
 8.             "|jiao|jie|jin|jing|jiong|jiu|ju|juan|jue|jun|ka|kai|kan|kang|kao|ke|ken|keng|kong|kou|ku|kua|kuai|kuan|kuang" . 
 9.             "|kui|kun|kuo|la|lai|lan|lang|lao|le|lei|leng|li|lia|lian|liang|liao|lie|lin|ling|liu|long|lou|lu|lv|luan|lue" . 
 10.             "|lun|luo|ma|mai|man|mang|mao|me|mei|men|meng|mi|mian|miao|mie|min|ming|miu|mo|mou|mu|na|nai|nan|nang|nao|ne" . 
 11.             "|nei|nen|neng|ni|nian|niang|niao|nie|nin|ning|niu|nong|nu|nv|nuan|nue|nuo|o|ou|pa|pai|pan|pang|pao|pei|pen" . 
 12.             "|peng|pi|pian|piao|pie|pin|ping|po|pu|qi|qia|qian|qiang|qiao|qie|qin|qing|qiong|qiu|qu|quan|que|qun|ran|rang" . 
 13.             "|rao|re|ren|reng|ri|rong|rou|ru|ruan|rui|run|ruo|sa|sai|san|sang|sao|se|sen|seng|sha|shai|shan|shang|shao|" . 
 14.             "she|shen|sheng|shi|shou|shu|shua|shuai|shuan|shuang|shui|shun|shuo|si|song|sou|su|suan|sui|sun|suo|ta|tai|" . 
 15.             "tan|tang|tao|te|teng|ti|tian|tiao|tie|ting|tong|tou|tu|tuan|tui|tun|tuo|wa|wai|wan|wang|wei|wen|weng|wo|wu" . 
 16.             "|xi|xia|xian|xiang|xiao|xie|xin|xing|xiong|xiu|xu|xuan|xue|xun|ya|yan|yang|yao|ye|yi|yin|ying|yo|yong|you" . 
 17.             "|yu|yuan|yue|yun|za|zai|zan|zang|zao|ze|zei|zen|zeng|zha|zhai|zhan|zhang|zhao|zhe|zhen|zheng|zhi|zhong|" . 
 18.             "zhou|zhu|zhua|zhuai|zhuan|zhuang|zhui|zhun|zhuo|zi|zong|zou|zu|zuan|zui|zun|zuo"
 19.     $_datavalue = "-20319|-20317|-20304|-20295|-20292|-20283|-20265|-20257|-20242|-20230|-20051|-20036|-20032|-20026|-20002|-19990" . 
 20.             "|-19986|-19982|-19976|-19805|-19784|-19775|-19774|-19763|-19756|-19751|-19746|-19741|-19739|-19728|-19725" . 
 21.             "|-19715|-19540|-19531|-19525|-19515|-19500|-19484|-19479|-19467|-19289|-19288|-19281|-19275|-19270|-19263" . 
 22.             "|-19261|-19249|-19243|-19242|-19238|-19235|-19227|-19224|-19218|-19212|-19038|-19023|-19018|-19006|-19003" . 
 23.             "|-18996|-18977|-18961|-18952|-18783|-18774|-18773|-18763|-18756|-18741|-18735|-18731|-18722|-18710|-18697" . 
 24.             "|-18696|-18526|-18518|-18501|-18490|-18478|-18463|-18448|-18447|-18446|-18239|-18237|-18231|-18220|-18211" . 
 25.             "|-18201|-18184|-18183|-18181|-18012|-17997|-17988|-17970|-17964|-17961|-17950|-17947|-17931|-17928|-17922" . 
 26.             "|-17759|-17752|-17733|-17730|-17721|-17703|-17701|-17697|-17692|-17683|-17676|-17496|-17487|-17482|-17468" . 
 27.             "|-17454|-17433|-17427|-17417|-17202|-17185|-16983|-16970|-16942|-16915|-16733|-16708|-16706|-16689|-16664" . 
 28.             "|-16657|-16647|-16474|-16470|-16465|-16459|-16452|-16448|-16433|-16429|-16427|-16423|-16419|-16412|-16407" . 
 29.             "|-16403|-16401|-16393|-16220|-16216|-16212|-16205|-16202|-16187|-16180|-16171|-16169|-16158|-16155|-15959" . 
 30.             "|-15958|-15944|-15933|-15920|-15915|-15903|-15889|-15878|-15707|-15701|-15681|-15667|-15661|-15659|-15652" . 
 31.             "|-15640|-15631|-15625|-15454|-15448|-15436|-15435|-15419|-15416|-15408|-15394|-15385|-15377|-15375|-15369" . 
 32.             "|-15363|-15362|-15183|-15180|-15165|-15158|-15153|-15150|-15149|-15144|-15143|-15141|-15140|-15139|-15128" . 
 33.             "|-15121|-15119|-15117|-15110|-15109|-14941|-14937|-14933|-14930|-14929|-14928|-14926|-14922|-14921|-14914" . 
 34.             "|-14908|-14902|-14894|-14889|-14882|-14873|-14871|-14857|-14678|-14674|-14670|-14668|-14663|-14654|-14645" . 
 35.             "|-14630|-14594|-14429|-14407|-14399|-14384|-14379|-14368|-14355|-14353|-14345|-14170|-14159|-14151|-14149" . 
 36.             "|-14145|-14140|-14137|-14135|-14125|-14123|-14122|-14112|-14109|-14099|-14097|-14094|-14092|-14090|-14087" . 
 37.             "|-14083|-13917|-13914|-13910|-13907|-13906|-13905|-13896|-13894|-13878|-13870|-13859|-13847|-13831|-13658" . 
 38.             "|-13611|-13601|-13406|-13404|-13400|-13398|-13395|-13391|-13387|-13383|-13367|-13359|-13356|-13343|-13340" . 
 39.             "|-13329|-13326|-13318|-13147|-13138|-13120|-13107|-13096|-13095|-13091|-13076|-13068|-13063|-13060|-12888" . 
 40.             "|-12875|-12871|-12860|-12858|-12852|-12849|-12838|-12831|-12829|-12812|-12802|-12607|-12597|-12594|-12585" . 
 41.             "|-12556|-12359|-12346|-12320|-12300|-12120|-12099|-12089|-12074|-12067|-12058|-12039|-11867|-11861|-11847" . 
 42.             "|-11831|-11798|-11781|-11604|-11589|-11536|-11358|-11340|-11339|-11324|-11303|-11097|-11077|-11067|-11055" . 
 43.             "|-11052|-11045|-11041|-11038|-11024|-11020|-11019|-11018|-11014|-10838|-10832|-10815|-10800|-10790|-10780" . 
 44.             "|-10764|-10587|-10544|-10533|-10519|-10331|-10329|-10328|-10322|-10315|-10309|-10307|-10296|-10281|-10274" . 
 45.             "|-10270|-10262|-10260|-10256|-10254"
 46.     $_tdatakey = explode('|', $_datakey); 
 47.     $_tdatavalue = explode('|', $_datavalue); 
 48.     $_data = (php_version >= '5.0') ? array_combine($_tdatakey, $_tdatavalue) : _array_combine($_tdatakey, $_tdatavalue); 
 49.     arsort($_data); 
 50.     reset($_data); 
 51.     if ($_code != 'gb2312'
 52.         $_string = _u2_utf8_gb($_string); 
 53.     $_res = ''
 54.     for ($i = 0; $i < strlen($_string); $i++) { 
 55.         $_p = ord(substr($_string, $i, 1)); 
 56.         if ($_p > 160) { 
 57.             $_q = ord(substr($_string, ++$i, 1)); 
 58.             $_p = $_p * 256 + $_q - 65536; 
 59.         } 
 60.         $_res .= _pinyin($_p, $_data); 
 61.     } 
 62.     return preg_replace("/[^a-z0-9]*/"'', $_res); 
 63.  
 64. function _pinyin($_num, $_data) { 
 65.     if ($_num > 0 && $_num < 160) 
 66.         return chr($_num); 
 67.     elseif ($_num < -20319 || $_num > -10247) 
 68.         return ''
 69.     else { 
 70.         foreach ($_data as $k => $v) { 
 71.             if ($v <= $_num) 
 72.                 break
 73.         } 
 74.         return $k; 
 75.     } 
 76. }//开源代码phpfensi.com 
 77.  
 78. function _u2_utf8_gb($_c) { 
 79.     $_string = ''
 80.     if ($_c < 0x80) 
 81.         $_string .= $_c; 
 82.     elseif ($_c < 0x800) { 
 83.         $_string .= chr(0xc0 | $_c >> 6); 
 84.         $_string .= chr(0x80 | $_c & 0x3f); 
 85.     } elseif ($_c < 0x10000) { 
 86.         $_string .= chr(0xe0 | $_c >> 12); 
 87.         $_string .= chr(0x80 | $_c >> 6 & 0x3f); 
 88.         $_string .= chr(0x80 | $_c & 0x3f); 
 89.     } elseif ($_c < 0x200000) { 
 90.         $_string .= chr(0xf0 | $_c >> 18); 
 91.         $_string .= chr(0x80 | $_c >> 12 & 0x3f); 
 92.         $_string .= chr(0x80 | $_c >> 6 & 0x3f); 
 93.         $_string .= chr(0x80 | $_c & 0x3f); 
 94.     } 
 95.     return iconv('utf-8''gb2312', $_string); 
 96.  
 97. function _array_combine($_arr1, $_arr2) { 
 98.     for ($i = 0; $i < count($_arr1); $i++) 
 99.         $_res[$_arr1[$i]] = $_arr2[$i]; 
 100.     return $_res; 
 101. ?> zend